Meet the Stud: Marante

Bij Brainstud maken we alles in-house, met onze eigen mensen, in eigen studio’s en onder eigen regie. We hebben dan ook veel verschillende expertises onder 1 dak; van projectleiders en onderwijskundigen, tot programmeurs en vormgevers.

 

In de rubriek ‘Meet the Stud!’ stellen we elke keer een andere collega aan jullie voor. Deze keer is het de beurt aan onderwijskundige en projectleider Marante!

 

 

Door: Juliën Schoonbrood

Gepubliceerd op: 15-04-2021

Marante Brainstud 12LR

Hoi Marante! Wat is jouw rol binnen Brainstud?

“Ik ben onderwijskundige en projectleider bij Brainstud. Enerzijds ontwerp en ontwikkel ik veel voor ons All You Can Learn platform, dus de keuzedelen en leerprogramma’s voor met name het mbo. Anderzijds doe ik ook de meer commerciële projecten, dus leerprogramma’s of e-learnings voor zowel grote als kleine bedrijven. En sinds kort doe ik ook animatie projecten.

Verder begeleid ik andere onderwijskundigen die leerprogramma’s ontwikkelen. Die begeleiding houdt (o.a.) in dat ik hen meeneem in de manier waarop we blauwdrukken maken, wat we voor (bijna) elk leerprogramma doen. De blauwdruk is het document waarin de leerdoelen staan en waarin we de didactiek uiteenzetten. Hierin bepalen we; 'Hoe zorgen we ervoor dat hetgeen wat geleerd moet worden, het beste over komt?'. Ik ondersteun dus anderen die zelf blauwdrukken ontwikkelen, en denk kritisch mee over het onderwijskundige niveau. Ik stel bijvoorbeeld vragen zoals 'Waarom kies je ervoor om dit zo op te bouwen?' en 'Is dit de beste manier, of zou je dit ook anders kunnen doen?'.”

Hoe lang werk je nu bij Brainstud, en hoe ben je hier terecht gekomen?

”Ik werk nu ruim 2,5 jaar bij Brainstud; in september 2018 ben ik in dienst gekomen. Eigenlijk ben ik al eerder bij Brainstud begonnen, namelijk tijdens de afstudeerstage van mijn master Onderwijswetenschappen. Mijn broer kwam met de tip; misschien heeft Brainstud nog wel iemand nodig, want ze doen veel met onderwijs! Vervolgens heb ik gebeld met Bernd en Johan, over mogelijke opdrachten. Dat beviel eigenlijk wel wederzijds, en toen kon ik beginnen met mijn stage. Tijdens mijn stage heb ik me verdiept in het All You Can Learn platform, en in kaart gebracht wat er beter kon. Verschillende dingen uit het adviesrapport en verbetervoorstel zijn uiteindelijk ook doorgevoerd! Zo stonden alle opdrachten eerst in één grote bak, allemaal onder elkaar. Maar het helpt studenten juist als er wat meer structuur in aangebracht is, bijvoorbeeld door het op te delen in (hoofd)onderwerpen of thema’s. Dat heeft eigenlijk geleid tot het ontwikkelen van een functionaliteit waarmee je een ‘leerlijn’ kunt aanbrengen, zoals we die nu kennen.

Na mijn stage kon ik als projectleider aan de slag! Toen ben ik eigenlijk meteen leerprogramma’s gaan maken voor zakelijke klanten, zoals Schiphol. Maar ik ben in zekere zin ook projectleider voor All You Can Learn geworden, dus ik houd het overzicht van het aanbod en alle vernieuwingen. Ook schrijf ik nog elk jaar een plan voor het platform, met hoe we het huidige aanbod kunnen verbeteren en/of uitbreiden.”

Wat deed je voordat je projectleider was?

“Ik heb een bachelor psychologie gedaan, gericht op arbeids- en organisatiepsychologie. Dat gaat dus heel erg over Human Resources, of HR. Ik heb toen bedacht dat ik me meer wilde focussen op ontwikkeling van medewerkers, en kwam zo uit bij de master Onderwijswetenschappen, in Utrecht. Ook heb ik gewerkt bij een consultancybureau, waar ze veel deden met persoonlijke ontwikkeling en verandermanagement, en hoe je dat goed aanpakt. Leren binnen organisaties vond ik toen al heel interessant.

Daarnaast heb ik zo’n 5 jaar vrijwilligerswerk gedaan bij een organisatie die internationale kinderkampen organiseert. Ik ben daar zelf leider geweest, en op een gegeven moment ben ik ook trainingen gaan ontwikkelen, die ik vervolgens weer gaf aan andere leiders. Dat vond ik ook heel leuk om te doen, en dat zit natuurlijk ook op het stuk leren en ontwikkelen. Dus bij de keuze van m’n master vielen eigenlijk alle puzzelstukjes op hun plek!

Op dit moment ben ik ook actief voor ‘YIP’ (Young Inspired Professionals); een groep professionals waarmee ik kijk ‘Hoe kunnen we van elkaar leren?’. Want we zijn allemaal onderwijskundigen, of bezig met Learning en Development, maar we werken allemaal bij andere organisaties en krijgen te maken met hele verschillende dingen. Dan is het waardevol om van elkaar te leren, helemaal als je net begint met werken! Dus bij YIP delen we allerlei zaken die spelen binnen ons vakgebied en maken we gebruik maken van elkaars kennis en ervaring.”

Hoe is het om te werken bij Brainstud, met de andere Studs?

“Ja super leuk. Het is natuurlijk een jonge club, wat heel gezellig is. Mensen zijn heel toegankelijk, en je legt makkelijk contact. Als startende werknemer heb ik dat als heel fijn ervaren! Je mag hier ook vallen, en fouten maken. Ik weet nog dat ik in het begin heel erg dacht 'Ik moet alles goed doen.', of 'Nu moet ik het kunnen.'. Waarop Bernd zei 'Oh, maar dat verwacht ik helemaal niet van je! Ik geef je gewoon een taak en we zien wel of het lukt. En als het niet lukt, dan kijken we dan weer verder'. Dus de instelling binnen Brainstud is heel anders dan je bij andere bedrijven ziet. Het is niet van 'Jij moet dit doen, en je moet presteren'. Bij Brainstud moet heel veel gebeuren, en heel veel hebben we nog nooit gedaan. Je krijgt een taak toegewezen, of je trekt zelf een taak naar je toe, en dan ga je proberen of het lukt. En dat is een bepaalde mentaliteit, die ik in mijn eerste fulltime baan altijd heel fijn heb gevonden!

Ik vind het ook leuk dat er zoveel mensen met verschillende achtergronden en disciplines zitten. Ik denk graag mee over UX/UI design, en ik begrijp nu dingen over development, waardoor ik weet welke vragen ik moet stellen, of waar ik op moet letten binnen een project. Dat is ook het leuke van in projectteams werken; je raakt steeds beter op elkaar ingespeeld, en begrijpt elkaars vakgebied steeds beter. Je kijkt bijvoorbeeld samen waarom een bepaalde route moeilijk is, en bespreekt dan op welke manier je toch hetzelfde einddoel kunt behalen. Ook weten designers en developers steeds beter wat projectleiders nodig hebben, bijvoorbeeld prototypes waarin teksten volledig zijn uitgewerkt, of informatie die nodig is om een realistische planning te maken.”

Marante in overleg met UX/UI designer Rutger.
Marante in overleg met UX/UI designer Rutger.

Wat betekent ‘Next level education’ voor jou, en hoe ben je hier dagelijks mee bezig?

“Next level education betekent voor mij dat je buiten de gebaande paden kunt treden. En niet om per se buiten de gebaande paden te treden, maar omdat het ook écht het juiste pad is. Je ziet binnen het onderwijs dat het moeilijk is om te veranderen. Het onderwijs is eigenlijk één grote landelijke organisatie, met allemaal kleine scholen en suborganisaties. Next level education houdt in dat je echt kijkt naar 1) ‘Wat moet iemand leren?’, en 2) ‘Hoe leert iemand het beste?’, zonder dat je daarbij al uitgaat van hoe je het nu (al jaren) doet.

 

Ook als wij een opdracht krijgen, is het eigenlijk lastig om direct te zeggen; dat gaan we op deze manier doen. Je moet echt kijken; ‘Hoe zorg je ervoor dat datgene wat je wilt leren, ook echt geleerd wordt?’, en ‘op welke manier is dat het beste?’. Wat ik heel mooi vind aan Brainstud, is dat we het op een manier doen die onderwijs toegankelijk maakt voor zoveel mogelijk mensen. Dat maakt dat leren geen luxe is, maar een kans die iedereen krijgt! Bij onze projecten in Afrika, met de Dairy Delta Academy, dan denk ik echt ‘Yes!’. Daar bundel je écht iedereens krachten en kwaliteiten. Zo kom je Next Level. Bij Brainstud draait het ook niet om alles zelf willen doen, maar we kijken juist naar het doel en bedenken; ‘Wie hebben we nodig om dit te realiseren?’. We werken graag in co-creatie met andere mensen en organisaties! Kijk, uiteindelijk zitten wij ook ver van de onderwijspraktijk af. Wij kunnen dus ook niet alleen bepalen wat organisaties nodig hebben. Dus we proberen zo dicht mogelijk bij de praktijk te komen, door met de juiste mensen samen te werken, en heel nauw contact met hen te hebben.

 

Als ik op persoonlijk vlak kijk naar Next level education, dan ben ik wel een persoon die altijd de uitdaging aangaat. Dus als ik ergens eigenlijk een beetje angstig van word, dan is dat juist hetgene dat ik moet gaan doen. Ik denk dan ook ‘Kom maar op!’. Bij Brainstud werken was eigenlijk ook alles behalve gepland. Ik wilde juist aan de slag met lerende organisaties, en het begeleiden en ontwikkelen van (eigen) medewerkers. Maar ik raakte door Brainstud geprikkeld, omdat hier écht wat te leren en ontdekken viel. Binnen mijn werk probeer ik ook altijd alles met een frisse blik te bekijken. Zeker als je al een tijdje werkt ga je dingen op een standaard manier doen. Natuurlijk is dat soms ook nodig, maar je moet wel altijd bepalen; ‘is hoe ik het de vorige drie keer gedaan heb, ook nu weer de beste manier’? Je kunt natuurlijk niet altijd nieuwe dingen gaan doen, maar ik blijf altijd wel kritisch kijken naar mijn aanpak. Ik vind het eigenlijk gewoon heel leuk om met nieuwe dingen bezig te zijn binnen mijn werkveld! Ik wil niet stagneren.”

 

Welk project vond je het leukst om te doen, of ben je het meest trots op?

“Dat zijn eigenlijk twee dingen. Enerzijds de dingen die ik als projectleider All You Can Learn gedaan heb. Een deel van dat werk is eigenlijk best onzichtbaar, en hebben veel mensen niet door. Anderzijds de klantprojecten, en dan met name voor Schiphol. Ik kon daar écht mijn creativiteit heel erg in kwijt. We konden als team deze projecten aanpakken, puur vanuit de vraag ‘Hoe leert de doelgroep dit het beste?’. Ook hadden we een hele nauwe samenwerking met de klant. Op een gegeven moment ken je hun organisatie en praktijk goed. Als ze het dan over iets hebben, dan kun je daar direct op inspelen. Alles valt meteen op z’n plek, en dan denk je ‘Logisch! Dan doen we het zo.’. Al die e-learnings ben ik echt heel erg trots op. We hebben daar hele vette dingen neergezet!

 

Een ander project is ‘Houder van vogels’, voor het Clusius College. Het was mijn allereerste project, en ik had nog nooit een leerprogramma ontwikkeld. Toen heb ik de blauwdruk bedacht, want een dergelijk format was er toen nog niet. Dit is ook het format zoals we die nu nog steeds gebruiken! De uitdaging bij ‘Houder van vogels’ was dat de deelnemers héél veel vogelsoorten moesten kennen. Dus ik bedacht, als ik dat door het programma heen verwerk, dan hoeven ze aan het einde niet alle soorten te gaan stampen, omdat ze er al zo vaak actief mee bezig zijn geweest. Dus de deelnemers leren de soorten eigenlijk zonder dat ze het doorhebben. En het leuke is; dat krijg ik ook als feedback terug! Ik had contact met een docent, en zijn deelnemers gaven aan dat ze bijna niet meer hoefden te studeren, want door het maken van het leerprogramma wisten ze alles al. Dan denk ik ‘Yes! het is gelukt’, want mijn idee werkt blijkbaar, en dat is heel leuk om te merken!”

Achter de schermen tijdens een opnamedag op Schiphol.
Achter de schermen tijdens een opnamedag op Schiphol.01 / 02
Achter de schermen tijdens een opnamedag op Schiphol: even kijken hoe groot de wielen van een vliegtuigtrekker nou echt zijn!
Achter de schermen tijdens een opnamedag op Schiphol: even kijken hoe groot de wielen van een vliegtuigtrekker nou echt zijn!02 / 02

Aan welk droomproject zou je in de toekomst nog willen werken?

“Een van de onderwerpen waar ik nog graag mee bezig zou willen gaan is de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Dus niet zozeer hoe werknemers hun vak beter kunnen uitoefenen, maar dat we juist kijken; hoe zorg je bijvoorbeeld voor een goede onboarding? Want ook daarin kun je next level gaan, en de blend opzoeken. Dus de persoonlijke ontwikkeling van mensen, dat vind ik heel leuk. Verder vind ik het interessant om meer voor een andere doelgroep te gaan doen. De afgelopen tijd heb ik veel voor mbo-studenten, en voor hele praktische doelgroepen gemaakt. Een doelgroep hoog-opgeleide volwassen is bijvoorbeeld écht anders, en zorgt ook weer voor nieuwe uitdagingen en leervragen. Dus een andere doelgroep lijkt me ook interessant.

Wat me daarnaast heel leuk lijkt om te doen is een heel nieuw digitaal format ontwikkelen. Dus dat we een leervraag krijgen, die niet geschikt is voor onze huidige panels en e-learning formats, en waarvoor je iets totaal nieuws moet bedenken. Enerzijds hangt een nieuw format natuurlijk van de leervraag af, maar anderzijds heb ik ook al wel ideeën. Als je bijvoorbeeld kijkt naar leren rekenen, of een taal aanleren, dat zijn hele interessante formats om uit te mogen denken. Zo verbreed je de functionaliteiten van onze software, wat je ook weer in staat stelt om het aanbod uit te breiden."

 

Benieuwd naar Marante als voice-over? Bekijk en beluister dan deze trailer video!
Marante Brainstud 12LR

Heb je nog een leuk weetje voor ons? Over jezelf, of iets dat je geleerd hebt tijdens je werk?

 

“Haha, ik ben een beetje Brainstud’s huis-voice-over! Ik spreek namelijk voice-overs in voor veel trailer video’s op All You Can Learn. Dat begon eigenlijk als een tijdelijke oplossing, zodat onze post-productie alvast de video's kon editen. Achteraf zouden we dan een professionele voice-over inschakelen en de stem vervangen. Maar het klonk eigenlijk wel goed, dus we hebben het zo gelaten. Vervolgens heb ik nog veel meer voice-overs ingesproken voor leerprogramma’s.

 

Het mooie is, ik heb ook wel eens voor klanten voice-overs ingesproken, ook bedoeld als tijdelijke oplossing. Zo kan een klant namelijk de video als geheel bekijken, voordat we een professionele voice-over inschakelden. Dat scheelt weer kosten in het geval van wijzigingen en feedback. Maar klanten wilden het uiteindelijk graag zo houden. Dus ik heb ook vaker voice-overs ingesproken die nog steeds gebruikt worden in e-learnings!”

 

Leuk Marante, bedankt!

Wil jij meer informatie?