Je kunt meer dan uit je ‘papiertje‘ blijkt!

In de dagelijkse praktijk leren we heel dynamisch. Eigenlijk leren we altijd en overal! Echter krijgen we alleen erkenning voor formeel opgedane kennis en vaardigheden, in de vorm van een diploma of certificaat. In het kader van een leven lang ontwikkelen, is het de hoogste tijd om ook erkenning te krijgen voor andere opgedane skills, bijvoorbeeld met edubadges. Je kunt immers altijd meer dan uit je ‘papiertje’ blijkt!

 

Door: Juliën Schoonbrood

Gepubliceerd op: 16-04-2020

josh carter 5kk7fGDdGFM unsplash 1

Krijg erkenning voor al je geleerde skills

School, studie, cursus; we sluiten het allemaal af met een traditioneel ‘papiertje’. Oftewel, het diploma of certificaat dat een onderwijsorganisatie toekent na het succesvol doorlopen van een (vaak jarenlang) opleidingstraject. Het zogenaamde ‘formele leren’ heeft al jarenlang de overhand. We volgen volop gepland en gestructureerd onderwijs, met expliciete begeleiding.

Maar eigenlijk was de eerste leervorm waarmee we in aanraking kwam totaal anders! Denk eens terug aan het leren bouwen met blokken, het oefenen op kleuren binnen de lijntjes, of het leren van taalvaardigheden van je ouders. We zijn al vanaf onze geboorte bezig met ‘informeel leren’, dat toevallig, onbewust en zonder expliciete begeleiding plaatsvindt.

In de dagelijkse praktijk leren we heel dynamisch, zowel formeel als informeel. Eigenlijk leren we altijd en overal, en is het merendeel van het leren informeel. Echter krijgen we alleen erkenning voor formeel opgedane kennis en vaardigheden, in de vorm van een diploma of certificaat. In het kader van een leven lang ontwikkelen, is het de hoogste tijd om ook erkenning te krijgen voor andere opgedane skills. Je kunt immers altijd meer dan uit je ‘papiertje’ blijkt!

Het (EVC) Ervaringscertificaat: een eerste stap in de goede richting

Deels is er al een oplossing bedacht voor het erkennen van informeel leren, namelijk met het EVC-ervaringscertificaat, oftewel de ‘Erkenning van elders Verworven Competenties’ (EVC). Met de opbouw van een persoonlijk portfolio laat je zien welke kennis en vaardigheden je in de praktijk hebt (bij)geleerd. Een bevoegde instantie voert vervolgens een persoonlijk assessment uit en zodra je hiervoor slaagt, ontvang je de formele erkenning voor de verworven competenties.

Als werknemer is een Ervaringscertificaat een waardevolle aanvulling op je diploma(’s), en maak je hiermee je (potentiële) werkgever duidelijk wat je in huis hebt. Je hoeft niet meer te leren wat je al weet én staat sterker in sollicitatiegesprekken en salarisonderhandelingen. Voor werkgevers biedt een Ervaringscertificaat flexibiliteit, versnelt het de kwalificering van medewerkers en bespaart het tijd- en opleidingskosten. Een nuttig initiatief, het Ervaringscertificaat, maar we zijn er nog niet!

Microcredentials: krijg erkenning voor (kleine) delen van gevolgde opleidingen

Naast lange opleidingstrajecten en leren van de praktijk, kun je kennis en vaardigheden ook opdoen op via ‘non-formeel leren’. Dit is een geplande en semi-gestructureerde manier van leren, die vaak op de werkplek plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan zelfstudie, e-learnings, en coachgesprekken. Leerzame activiteiten, waarbij je heel gericht aan je ontwikkeling werkt, maar waar helaas vaak geen certificaat of erkenning aan vasthangt. Gelukkig verandert dit! Er is namelijk steeds meer vraag naar het afzonderlijk certificeren van kleine(re) eenheden, het zogenaamde ‘microcredentialing’. Zo kun je slechts een onderdeel volgen waar je écht behoefte hebt, en toch erkenning krijgen voor wat je geleerd hebt. De zichtbaarheid van leren wordt als het ware vergroot! Maar hoe krijg je erkenning voor deze certificeerbare eenheden? Met Edubadges!

We leren en ontwikkelen een heel leven lang!
We leren en ontwikkelen een heel leven lang!
josh carter 5kk7fGDdGFM unsplash 1

Vergroot met edubadges de zichtbaarheid van leren

Edubadges zijn visuele, digitale certificaten die bewijzen dat je bepaalde kennis en vaardigheden bezit. De badges bevatten informatie over de uitgever, de onderwijsinstelling en waarvoor je de badge hebt ontvangen. Zo kunnen instellingen of werkgevers jouw Edubadges verifiëren. Daarnaast zijn Edubadges mooie afbeeldingen die ideaal zijn om te delen, bijvoorbeeld op LinkedIn of op je CV. Je kunt dus ook visueel laten zien waarmee je je onderscheidt van anderen. Een beetje zoals badges en insignes die je kunt verdienen bij de scouting, maar dan digitaal! Je bouwt dus zichtbaar een persoonlijk leerdossier op, ook na je studie.

 

In het buitenland geven al meerdere onderwijsorganisaties Edubadges uit. Op dit moment is in Nederland, onder leiding van SURF, ook een pilot bezig. Uiteraard houden wij deze nauwlettend in de gaten, en onderzoeken we de mogelijkheden van Edubadges voor onze leeroplossingen!

Bericht delen?

Wil jij meer informatie?