Brainstud staat voor kwaliteit en professionaliteit

Brainstud heeft het NRTO-keurmerk ontvangen! Tijdens een audit heeft een onafhankelijke, externe certificerende instelling vastgesteld dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Tijd voor een feestje dus! Maar wat houdt het NRTO-keurmerk eigenlijk in?

 

Door: Tijmen Bongaarts

Gepubliceerd op: 12-04-2021

NRTO erkenning landscape

Het keurmerk

In april 2021 hebben wij het NRTO-keurmerk mogen ontvangen. Een mooie bekroning voor de professionalisering van Brainstud, en voor ons werk op het gebied van onderwijsvernieuwing. Het NRTO-keurmerk werkt binnen de opleidingen branche namelijk als een erkend teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft onderwijsinstellingen, opleiders en organisaties zekerheid bij hun keuze voor ons als aanbieder, en de leerprogramma's die wij (in co-creatie) ontwikkelen.

Tijdens de audit is er gelet op acht kwaliteitseisen, waaraan voldaan moet worden:

  • Transparantie over producten & diensten
  • Helderheid over leeruitkomsten
  • Nakomen van gemaakte afspraken
  • Meting van de klanttevredenheid
  • Deskundigheid docenten, trainers en adviseurs
  • Investering in de deskundigheid van het personeel
  • Ordelijkheid van processen
  • Het streven naar continue verbetering

Met trots kunnen we zeggen dat we (nu officieel) aan deze kwaliteitseisen voldoen!

Bekijk ook onderstaande animatie voor meer informatie.

Animatie van de NRTO over het keurmerk
NRTO keurmerk 442x442

De NRTO

Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO); de brancheorganisatie voor trainen en opleiden. De NRTO telt ruim 450 leden die allemaal branche- en functiegerichte opleidingen, taalopleidingen en vaardigheidstrainingen aanbieden. Daarnaast bieden leden van de NRTO ook overheidserkende opleidingen aan binnen het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (HO).

 

We sluiten als Brainstud dus aan bij een mooie club leden!

Bericht delen?

Wil jij meer informatie?