Nederlandse melkvee expertise wereldwijd toegankelijk gemaakt

De Dairy Delta Academy is een internationaal blended learning platform voor de melkveehouderij. Na afronding van de eerste succesvolle pilots in Oost-Afrika worden op dit moment vervolgstappen gezet voor uitbreiding naar Zuid-Afrika en Azië. Het doel? De Nederlandse melkvee expertise wereldwijd toegankelijk maken!

 

 

Opleiders DDA - leon ephraim AxoNnnH1Y98 unsplash 1

Uitdaging.

De melk industrie speelt een belangrijke rol in Oost-Afrika. Van kleine boeren tot grote melk-collectie bedrijven; er zijn miljoenen huishoudens en bedrijven bij betrokken! De sector is daarmee erg belangrijk voor de regio, omdat het mogelijkheden creëert om de voedselveiligheid en welvaart in de regio te verbeteren. Om de lokale melkveehouderij verder te kunnen laten groeien is één ding cruciaal: het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van professioneel onderwijs. Studenten hebben namelijk de juiste kennis en praktische vaardigheden nodig om goede boeren te worden. Nederland, de wereldwijde koploper op het gebied van melkveehouderij, heeft deze kennis in huis!

Om die reden is in samenwerking tussen onderwijs (Aeres MBO), onderzoek (WUR) en bedrijfsleven (Bles Dairies) het EARNED project opgezet. Het project maakt deel uit van het Orange Knowledge Programme van Nuffic, en wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken. Het doel van het EARNED project is het gezamenlijk ontwikkelen en implementeren van innovatieve onderwijs- en trainingsprogramma's, die aansluiten bij de benodigde kennis en vaardigheden voor de ontwikkeling van een inclusieve melk sector in Oost-Afrika (Ethiopië, Oeganda, Kenia). 

Wanneer je denkt aan innovatief onderwijs voor de ontwikkeling van kennis én praktische vaardigheden, dan denk je al gauw aan blended learning. Want, door leerprogramma’s deels online aan te bieden, ontstaat er voor docenten meer tijd om tijdens offline momenten te focussen op de ontwikkeling van praktische vaardigheden. Om die reden werd Brainstud in 2020 ingeschakeld als uitvoerder van het EARNED project: wij faciliteren het blended learning platform en ontwikkelen in samenwerking met de partners de benodigde leerprogramma’s.

Deze video van Nuffic geeft meer info over het internationale samenwerkingsproject en de inzet van de Dairy Delta Academy.

Leeroplossing.

Met het leerplatform, genaamd de Dairy Delta Academy (DDA), brengen we blended learning dus naar Oost-Afrika. Dat klinkt als een flinke (technische) uitdaging, en dat is het ook! Zo werkt het merendeel van de mensen in Ethiopië nog met een 2G netwerk, ligt het elektriciteitsnetwerk in Oeganda regelmatig plat, en heeft het overgrote deel van de studenten in Kenia wel een smartphone, maar geen laptop of PC! Daarom hebben we eerst een inventarisatie van de lokale situatie(s) gedaan, om dit project toch te laten slagen.

Naast het leveren van het cloud-based leerplatform hebben we ook in co-creatie de eerste onderwijs- en trainingsprogramma’s ontwikkeld. Om te zorgen dat de leerprogramma’s (en daarmee het leerplatform) goed ontvangen werden op alle scholen, hebben we uit elk land een lokale docent uitgenodigd om onderdeel te worden van het ontwikkelteam. Samen met docenten van Aeres en trainers van Bles Dairies hebben we inmiddels 4 leerprogramma’s ontwikkeld; 2 onderwijsprogramma’s en 2 trainingsprogramma’s. Diverse andere leerprogramma’s zijn nog in ontwikkeling.

Met alleen een leerplatform en leerprogramma’s ben je er natuurlijk nog niet. Ook de adaptatie en implementatie hiervan vraagt veel aandacht! Allereerst is blended lesgeven voor docenten en trainers in Oost-Afrika compleet nieuw. Om hen deze nieuwe manier van lesgeven bij te brengen, hebben we een blended learning training programma ontwikkeld. Deze training zou initieel in Nederland gegeven worden, maar heeft vanwege COVID-19 digitaal plaats moeten vinden met behulp van uitleg video’s, online opdrachten en wekelijkse zoom sessies. Daarnaast zijn er vanuit het EARNED project Nederlandse coaches aangesteld die de lokale scholen begeleiden bij de pilots, en hun vragen beantwoorden. Ook is in elk land een consultant aanwezig die de scholen helpt en begeleid bij de implementatie. Ook zijn er vanuit het project budgetten beschikbaar voor bijvoorbeeld het aanleggen van een goede wifi-verbinding en het inkopen van smartphones voor de studenten.

Harm Holleman legt uit wat de Dairy Delta Academy allemaal inhoudt, en geeft een inkijkje in het leerplatform.

Doorontwikkeling.

Inmiddels wordt de Dairy Delta Academy gebruikt op 8 verschillende mbo scholen in Oost-Afrika. De eerste lokale pilots zijn succesvol afgerond, en een deel loopt dit jaar nog door. Op dit moment wordt een bredere uitrol binnen de huidige landen en scholen bekeken. Het EARNED project heeft eigenlijk als start gediend voor de Dairy Delta Academy, en de verdere ambities zijn groot!

 

Zo zijn we net gestart met een project in Zuid-Afrika, wat ook onderdeel is van het Orange Knowledge Programme van Nuffic. Verder begint binnenkort een pilot in Algerije, waarvoor verschillende leerprogramma’s vertaald worden van Engels naar Frans. Daarnaast wordt bekeken of leerprogramma’s aangeboden kunnen gaan worden in lokale talen. Tot slot lopen er oriënterende gesprekken in Azië (Bangladesh en Sri Lanka). De eerste vervolgstappen zijn hiermee gezet, wat de Dairy Delta Academy steeds dichter bij haar doel brengt; de Nederlandse melkvee expertise verspreiden en wereldwijd toegankelijk maken! 

Studenten krijgen offline les, ...
Studenten krijgen offline les, ...01 / 04
... voeren praktijkopdrachten uit ...
... voeren praktijkopdrachten uit ...02 / 04
... en leveren de gemaakte opdracht in, in de online Dairy Delta Academy.
... en leveren de gemaakte opdracht in, in de online Dairy Delta Academy.03 / 04
De Dairy Delta Academy wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende partners.
De Dairy Delta Academy wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende partners.04 / 04
Wereldmap DDA

Cijfers.

  • 13 landen
    • Ethiopië, Oeganda, Kenia, Somalië, Nigeria, Rwanda, Sudan, Sierra Leone, Bangladesh, Egypte, Sri Lanka, Algerije, Zuid-Afrika
  • 9 scholen
  • 43 coaches
  • 324 gebruikers wereldwijd
  • 2 talen (Engels en Frans)
  • 2 onderwijsprogramma’s en 2 trainingsprogramma’s

 

[cijfers d.d. 1 juni 2021]

Wil jij meer informatie?